Trung Quốc hoàn thành tập dượt trước khi phóng mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên

2022-07-23 14:09:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/7, Trung Quốc đã tổ chức tập dượt trước khi phóng mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên lên Trạm vũ trụ Thiên Cung. Hiện nay, các hệ thống liên quan đến nhiệm vụ phóng mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Buổi tập dượt lần này chủ yếu nhằm kiểm nghiệm các công tác liên quan phóng tổ hợp mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên và tên lửa đẩy Trường Chinh 5B lên quỹ đạo. Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, Trung tâm điều khiển vệ tinh Tây An cũng như các trạm điều khiển, tàu hỗ trợ và theo dõi hàng không vũ trụ đã thực hiện phối hợp điều khiển.

Tổng Kỹ sư Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương Chung Văn An cho biết, hiện nay, các hệ thống như tên lửa đẩy Trường Chinh 5B, mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên, bãi phóng, v.v. đều có trạng thái tốt đẹp, các công tác chuẩn bị đang được triển khai trật tự.

Biên tập viên:Duy Hoa