Diễn đàn Phát triển thanh niên thế giới khai mạc tại Bắc Kinh - Đưa ra “Sáng kiến quốc tế ưu tiên phát triển thanh niên” cho toàn thế giới

2022-07-22 10:39:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn Phát triển thanh niên thế giới với chủ đề “Thúc đẩy phát triển thanh niên, cùng sáng tạo tương lai chung” đã khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 21/7.

Trong diễn đàn cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét gửi lời chúc mừng qua video, mong các nước dốc sức ủng hộ thanh niên phát huy vai trò tích cực trên các mặt chính trịnh, kinh tế, xã hội và cuộc sống.

Điều phối viên của Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc Thường Khải Đức trong bài phát biểu cho biết, thanh niên là những người kế thừa Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Diễn đàn lần này đưa ra “Sáng kiến quốc tế ưu tiên phát triển thanh niên” cho toàn thế giới, khởi động công tác trù bị liên quan Chương trình hành động phát triển thanh niên toàn cầu.


 

Biên tập viên:Thu Nguyệt