Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đang tăng tốc thúc đẩy đạt nhất trí chung về đàm phán tiếp theo của Hiệp định Thương mại Tự do Trung - Hàn

2022-07-22 12:58:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/7 cho biết, Trung Quốc và Hàn Quốc là đối tác thương mại quan trọng của nhau, đang tăng tốc thúc đẩy đạt nhất trí chung về đàm phán tiếp theo của Hiệp định Thương mại Tự do Trung - Hàn, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Hàn bước lên tầm cao mới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, trong 30 năm qua kể từ Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, thương mại Trung - Hàn thực hiện phát triển nhảy vọt, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 360 tỷ USD, gấp 73 lần so với năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

 


Biên tập viên:Thanh Đóa