Cùng nhìn lại hành trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc

2022-07-21 13:38:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 20/7 là Ngày Mặt Trăng của nhân loại, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc.

Năm 2004, Trung Quốc chính thức khởi động công trình thám hiểm Mặt Trăng. Ngày 15/12/2013, “Thỏ Ngọc” - xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên của Trung Quốc để lại dấu vết đầu tiên trên Mặt Trăng; Ngày 3/1/2019, xe tự hành “Thỏ Ngọc – 2” lần đầu tiên thực hiện tiếp đất trên mặt tối của Mặt Trăng; Ngày 17/12/2020, tàu thám hiểm Mặt Trăng “Hằng Nga -5 “ trở về Trái Đất mang theo nhiều mẫu vật… Trong lịch sử thám hiểm Mặt Trăng của nhân loại, Trung Quốc đang vững bước tiến lên phía trước, không ngừng viết nên trang sử mới.

Biên tập viên:Thanh Đóa