Vừa hữu ích vừa hứng thú – Các bạn nhỏ Trung Quốc trải qua kỳ nghỉ hè như vậy

2022-07-21 13:33:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong thời gian nghỉ hè, các nơi ở Trung Quốc đều tổ chức cho các bạn nhỏ những hoạt động phong phú và đa dạng phổ biến khoa học hứng thú, giáo dục giải trí, để các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. 

Biên tập viên:Thanh Đóa