Tổng số voi hoang dã châu Á tại Vân Nam tăng lên tới khoảng 360 con

2022-07-21 12:37:47(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tính đến cuối năm 2021, tổng số voi hoang dã châu Á tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là khoảng 360 con, tăng hơn 60 con so với 293 con của năm 2018 khi điều tra.

Voi châu Á là động vật có xương sống trên lục địa lớn nhất và có tính tiêu biểu nhất hiện nay của châu Á, tại Trung Quốc chủ yếu sinh sống tại ba châu và thành phố Xíp-xoỏng-bản-na, Phổ Nhĩ và Lâm Thương của tỉnh Vân Nam. Năm 2021, một đàn voi châu Á tại Vân Nam đi lên phía bắc và quay trở lại đã thu hút sự quan tâm của mọi người.

Phỏ Trưởng Phòng Bảo vệ động thực vật Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên tỉnh Vân Nam Dương Hoa cho biết, tỉnh Vân Nam thông qua việc tăng cường bảo vệ và khôi phục nơi sinh sống của voi châu Á, liên tiếp nâng cao chất lượng của nơi sinh sống. Ngoài ra, tỉnh Vân Nam còn thành lập Ủy ban chuyên gia bảo vệ voi châu Á, thành quả nghiên cứu hữu quan đứng hàng đầu thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân