Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô sẽ thăm Trung Quốc

2022-07-21 16:15:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyến bố, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô sẽ thăm Trung Quốc trong hai ngày 25 và 26/7.

Biên tập viên:Kiều Quân