“Vấn Hải - 1” - Robot dưới nước điều khiển từ xa tự động độ sâu 6 nghìn mét đã chính thức bàn giao cho khách hàng

2022-07-21 12:51:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, robot điều khiển từ xa tự động độ sâu 6 nghìn mét “Vấn Hải - 1” do Viện Nghiên cứu Tự động hóa Thẩm Dương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc nghiên cứu chế tạo đã hoàn thành thử nghiệm và ứng dụng nghiên cứu khoa học trên biển, thông qua nghiệm thu và chuyển giao cho khách hàng.

“Vấn Hải - 1” là tàu lặn không người lái tự động điều khiển từ xa đầu tiên của Trung Quốc được bàn giao cho các công trình ứng dụng, “Vấn Hải - 1” sẽ được lắp đặt trên tàu “Địa chất hải dương - 9” của Viện Nghiên cứu Địa chất Hải dương Thanh Đảo thuộc Cục Điều tra Địa chất Trung Quốc, dùng để phục vụ các công việc khảo sát nghiên cứu như điều tra môi trường biển, tính đa dạng sinh học, thăm dò mục tiêu đáy biển, môi trường khắc nghiệt dưới đáy biển sâu và khảo sát tài nguyên khoáng sản biển sâu.

Biên tập viên:Kiều Quân