Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu quyết định tổ chức từ ngày 23/9 – 8/10/2023

2022-07-20 13:34:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 19/7, Ủy ban Ô-lim-pích châu Á tuyên bố,Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19Hàng Châu 2022vốn định diễn ra tại Hàng Châu từ ngày 10/9 đến ngày 25/9 năm nay sẽ được tổ chức từ ngày23/9– 8/10/2023, tên gọi vẫn là Đại hội Thể thaochâu Á lần thứ 19 Hàng Châu 2022.

Ủy ban Ô-lim-pích châu Á cảm ơn Ủy ban Tổ chức Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu, Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc cũng như chính quyền các cấp trong thời gian tình hình dịch Covid-19đã nỗ lực vất vả làm việc cho công tác chuẩn bị của Á vận hội và đảm bảo Á vận hội 2023 có thể được diễn ra.Ủy ban Ô-lim-pích châu Á cũng bày tỏ cảm ơn sự kiên nhẫn của Ủy ban Ô-lim-pích vàLiên đoàn thể thao các nước, mong đợiđến tháng 9/2023, thành phố Hàng Châu sẽ tổ chức một kỳÁ vận hội tốt nhất trong lịch sử.

Biên tập viên:Kiều Quân