Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc đang ổn định tăng trở lại –ổn định tình hình kinh tế vẫn đòi hỏi nỗ lực gian khổ

2022-07-20 10:30:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/7, khi tham dự Hội nghị đối thoại đặc biệt trực tuyến với các nhà doanh nghiệp toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, tác động bởi các nhân tố vượt dự kiến như tình hình dịch COVID-19 đợt mới, kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với sức ép đi xuống gia tăng đột biến, các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 4 giảm sâu. Trung Quốc áp dụng biện pháp ứng phó quyết đoán, thúc đẩy GDP quý II tăng trưởng dương so với cùng kỳ, nửa đầu năm nay tăng 2,5%, đây là điều cực kỳ không dễ có được. Nhìn chung, kinh tế Trung Quốc đã chịu đựng được sức ép đi xuống, thực hiện ổn định và tăng trở lại, tuy nhiên, nền tảng vẫn không vững chắc, muốn ổn định tình hình kinh tế vẫn đòi hỏi đưa ra nỗ lực gian khổ.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, nửa cuối năm nay, Trung Quốc sẽ duy trì tính liên tục và tính đối tượng của các chính sách vĩ mô, bảo đảm sự vận hành kinh tế nằm trong biên độ hợp lý.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết thêm, Trung Quốc dốc sức xây dựng môi trường kinh doanh thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa, tiếp tục khôi phục và tăng các chuyến bay vận chuyển hành khách quốc tế một cách có trật tự, thực hiện “muốn trở về đều có thể trở về” đối với lưu học sinh nước ngoài, thúc đẩy hoạt động thương mại và làm việc xuyên biên giới.

Thủ tướng Lý Khắc Cường còn cho biết, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch sâu sắc mở cửa đối ngoại trình độ cao.

Biên tập viên:Kiều Quân