Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban Châu Âu đồng chủ trì Đối thoại Kinh tế và Thương mại cấp cao Trung Quốc - Liên minh châu Âu lần thứ 9

2022-07-20 15:13:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc và Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban Châu Âu đồng chủ trì Đối thoại Kinh tế và Thương mại cấp cao Trung Quốc - Liên minh châu Âu lần thứ 9 với hình thức trực tuyến. Hai bên đã đạt được một loạt thành quả và nhận thức chung trên lĩnh vực điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, hợp tác chuỗi cung ứng và công nghiệp, cải cách Tổ chức WTO, mở rộng mở cửa thị trường, thực hiện Hiệp định chỉ dẫn địa lý Trung Quốc - EU, kiểm tra và kiểm dịch động thực vật, mở cửa hai chiều và hợp tác quản lý giám sát ngành tài chính...

Hai bên cho rằng, tình hình kinh tế chính trị thế giới đang xảy ra biến đổi sâu sắc, việc duy trì quan hệ Trung Quốc - Liên minh châu Âu và quan hệ kinh tế thương mại hai bên lành mạnh, ổn định có lợi cho sự phát triển và thịnh vượng của cả thế giới.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt