Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 3 tách khỏi tổ hợp trạm vũ trụ – sẽ một lần nữa bay vào tầng khí quyển vào lúc thích hợp

2022-07-18 13:47:33(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc được biết, sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đã định, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 3 tách khỏi tổ hợp trạm vũ trụ vào lúc 10 giờ 59 phút ngày 17/7.

Ngày 20/9/2021, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 3 lên quỹ đạo từ bãi phóng Văn Xươngở tỉnh Hải Nam, vận chuyển khoảng 6 tấn vật tư lên trạm vũ trụ. Tàu vũ trụ Thiên Châu 3 hiện có trạng thái tốt đẹp, bước tiếp theo sẽ một lần nữa bay vào tầng khí quyển vào lúc thích hợp dưới sự điều khiển của mặt đất.

Biên tập viên:Kiều Quân