Trung Quốc đã thu hoạch hơn 40% lúa chiêm - nhìn chung tiến triển thuận lợi

2022-07-17 15:04:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Vụ chiêm là vụ mùa thu hoạch lương thực thứ hai trong cả năm ở Trung Quốc. Năm nay, diện tích trồng lúa chiêm cả nước Trung Quốc giữ ổn định, đạt hơn 4 triệu 730 nghìn héc-ta. Điều độ nông nghiệp mới nhất cho thấy, cả nước đã thu hoạch hơn 40% lúa chiêm, nhìn chung tiến triển thuận lợi.

Tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, hơn 130 nghìn héc-ta lúa chiêm bước vào mùa thu hoạch. Chính quyền địa phương năm nay đầu tư 36 triệu Nhân dân tệ, các huyện và quận trù tính chung huy động gần 170 triệu Nhân dân tệ vốn các loại để thưởng và trợ cấp sản xuất, diện tích và sản lượng lúa chiêm đều tăng so với năm ngoái.

Tại Mịch La, tỉnh Hồ Nam, hơn 23 nghìn héc-ta lúa chiêm được thu hoạch trên diện rộng. Chính quyền địa phương năm nay đẩy nhanh thúc đẩy xây dựng đồng ruộng tiêu chuẩn cao, diện tích được tăng lên 73%. Mặc dù một số khu vực có mưa lớn trong tháng 6, nhưng các đồng ruộng tiêu chuẩn cao vẫn tăng sản lượng do thoát lũ kịp thời.

Lúa chiêm không những là loại giống lương thực quan trọng, mà còn liên quan đến việc sản xuất lúa mùa vụ tới. Bởi vậy, khôi phục diện tích trồng lúa chiêm là khâu then chốt để bảo đảm an ninh lương thực.

Biên tập viên:Mẫn Linh