Nắm bắt tốt kế sách căn bản cần có người kế thừa

2022-07-15 15:28:17(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Từ ngày 12-13/7, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm U-rum-xi, Tân Cương. Tại trường Đại học Tân Cương, Chủ tịch Tập Cận Bình tìm hiểu tường tận tình hình tăng cường đào tạo nhân tài của Tân Cương, nhấn mạnh phải mưu cầu kế sách lâu dài, làm những việc củng cố căn bản, cần phải nắm bắt tốt kế sách căn bản cần có người kế thừa.

Biên tập viên:Hạ Vi