Để hiện vật nói chuyện, để lịch sử lưu lại

2022-07-15 15:32:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 13/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bảo tàng Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Chủ tịch đã thưởng thức tiết mục biểu diễn sử thi anh hùng dân tộc Kirgiz “Manas ”.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, di sản văn hóa như “Manas”, vừa là tài sản quý báu của dân tộc thiểu số, cũng là tài sản quý báu của dân tộc Trung Hoa, cần phải làm tốt công tác bảo tồn, kế thừa, chỉnh lý, khiến nó không ngừng tỏa sáng.

Biên tập viên:Hạ Vi