Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình thăm thành phố Thổ Lỗ Phiên (Turpan), Tân Cương

2022-07-15 15:27:06(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 14/7, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến thành phố Thổ Lỗ Phiên (Turpan), Tân Cương, lần lượt khảo sát khu Bồ Đào Câu, thôn Tây ôn Tân Thành thị trấn Á Nhĩ, quận Cao Xương, Cố Thành Giao Hà, tìm hiểu tình hình phát triển ngành nghề đặc sắc, thúc đẩy chấn hưng nông thôn, bảo tồn di sản văn hóa v.v của địa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi