Các quốc đảo Thái Bình Dương quan tâm việc Nhật Bản thải nước nhiễm xạ ra biển - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đây không phải là việc riêng của Nhật Bản

2022-07-15 14:09:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương quan tâm việc Nhật Bản thải nước nhiễm xạ ra biển, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/7 cho biết, Trung Quốc cũng cảm nhận sâu sắc về việc này. Điều này phản ánh cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc vấn đề xử lý nước thải nhiễm xạ nhà máy hạt nhân Phư-cư-xi-ma Nhật Bản, một lần nữa nói lên vấn đề này liên quan đến môi trường biển toàn cầu và sức khỏe của người dân các nước liên quan, không phải là việc riêng của Nhật Bản.

Tin cho biết, Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương mới đây công bố văn kiện tái khẳng định, việc Nhật Bản thải nước nhiễm xạ ra biển có thể sẽ gây ảnh hưởng trong nhiều thế hệ, nhân dân các quốc đảo Thái Bình Dương quan ngại sâu sắc việc này.

Biên tập viên:Hải Vân