Báo cáo Sáng tạo đổi mới Diễn đàn Bác Ngao: Châu Á đang thay đổi cục diện sáng tạo đổi mới toàn cầu

2022-07-15 13:49:20(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, tại Quảng châu, Trung Quốc, Diễn đàn châu Á Bác Ngao công bố “Báo cáo Sáng tạo đổi mới Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021” cho biết, châu Á đang phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống sinh thái sở hữu trí tuệ toàn cầu, tốc độ nâng cao vị thế sáng tạo đổi mới của châu Á tăng nhanh đã thay đổi cục diện sáng tạo đổi mới toàn cầu.

“Hội nghị Sáng tạo đổi mới Diễn đàn châu Á Bác Ngao và Bảo vệ sở hữu trí tuệ”lần thứ nhất mới đây diễn ra tại Quảng Châu.

Báo cáo cho biết, các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng về thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo đổi mới, số lượng đơn xin bằng sáng chế, thương hiệu và thiết kế kiểu dáng công nghiệp đã chiếm hơn 2/3 tổng lượng đơn xin toàn cầu.

Ngoài ra, một số thành phố châu Á là lực lượng mới nổi của trung tâm sáng tạo đổi mới khoa học quốc tế đang trỗi dậy.

Biên tập viên:Hạ Vi