Màu xanh tiến vào, đẩy lùi sa mạc

2022-07-13 16:54:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hiện nay, Trung Quốc đã thành công ngăn chặn đà mở rộng của hoang mạc hóa, tốc độ giảm diện tích hoang mạc hóa, sa mạc hóa đất đai lần lượt hàng năm là 2424 km vuông và 1980 km vuông, đã thực hiện sự thay đổi mang tính lịch sử từ "sa mạc tiến vào, đẩy lùi con người" đến "màu xanh tiến vào, đẩy lùi sa mạc"


Biên tập viên:Hạ Vi