Trung Quốc chiếm gần một nửa trong số 20 cảng công-ten-nơ hàng đầu thế giới

2022-07-13 14:57:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trung tâm Dự báo của Viện Khoa học Trung Quốc đã công bố một bản báo cáo dự báo mới nhất cho thấy, năm 2022, ngành vận tải công-ten-nơ sẽ xuất hiện đà chậm lại. Nhìn chung, Trung Quốc vẫn chiếm gần một nửa trong số 20 cảng công-ten-nơ hàng đầu thế giới, 7 trong số 10 cảng công-ten-nơ hàng đầu là của Trung Quốc.

So với năm ngoái, thứ tự xếp hạng của 10 cảng hàng đầu không thay đổi trong năm nay, lần lượt là Cảng Thượng Hải, Cảng Xin-ga-po, Cảng Châu Sơn, Ninh Ba, Cảng Thâm Quyến, Cảng Quảng Châu, Cảng Thanh Đảo, Cảng Bu-san, Cảng Thiên Tân, Cảng Hồng Công và Cảng Rô-téc-đam.

Theo kết quả tính toán mô hình, 9 trong số 20 cảng công-ten-nơ hàng đầu thế giới là của Trung Quốc, sự phát triển vận tải công-ten-nơ của Trung Quốc vẫn là trọng tâm và nền tảng của sự phát triển ổn định toàn cầu.

 

Biên tập viên:Hạ Vi