Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sẽ tiếp tục dành hỗ trợ cho Xri Lan-ca theo khả năng của mình

2022-07-13 11:39:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 12/7 nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp dục dành hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Xri Lan-ca theo khả năng của mình.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc cảm nhận sâu sắc về những khó khăn và thách thức đặt ra cho Xri Lan-ca, đã cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp gồm lương thực, thuốc men, v.v. cho nước này. Trung Quốc còn thông qua các kênh như chính phù, địa phương, tổ chức hữu nghị, v.v, cung cấp viện trợ nhiều đợt, đa nguyên hóa, mang lại phúc lợi dân sinh v.v. cho các giới xã hội Xri-lan-ca.

Biên tập viên:Hải Vân