Ngày Hàng hải Trung Quốc thứ 18 tập trung vào chủ đề phát triển vận tải biển xanh, các-bon thấp, thông minh

2022-07-11 13:44:01(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/7 là Ngày Hàng hải Trung Quốc thứ 18, Ngày Hàng hải năm nay sẽ tập trung vào chủ đề phát triển vận tải biển xanh, các-bon thấp, thông minh, đồng thời sẽ triển khai các hoạt động phong phú đa dạng tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và các nơi trong cả nước từ ngày 10-16/7.

Phó Cục trưởng Cục Vận tải đường thủy Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Dịch Kế Dũng cho biết, những năm qua, Bộ Giao thông vận tải coi trọng cao phát triển vận tải đường thủy xanh, các-bon thấp, thông minh, bố trí bài bản từ xây dựng cơ sở hạ tầng, điều chỉnh kết cấu vận tải, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, trị lý ô nhiễm, v.v, việc phát triển vận tải đường thủy thu được hiệu quả rõ rệt.

Biên tập viên:Hạ Vi