Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh cần phải thiết thực ổn định việc làm và đảm bảo an sinh xã hội

2022-07-11 11:38:20(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 7-8/7, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khảo sát tại các nơi Phúc Châu, Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, cần phải trù tính chung hiệu quả cao phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực thực hiện các chính sách ổn định nền tảng kinh tế, kiên trì phát triển là nền tảng và then chốt giải quyết mọi vấn đề của Trung Quốc, ra sức thúc đẩy cải cách mở cửa, ổn định chủ thể thị trường, ổn định việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, dốc sức củng cố nền tảng khôi phục kinh tế, để kinh tế duy trì vận hành trong không gian hợp lý.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm Công ty cơ khí Lục Hòa có vốn đầu tư Đài Loan, khuyến khích họ hợp tác với doanh nghiệp đại lục thực hiện cùng thắng. Tại Cảng cạn Quốc tế Tấn Giang, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc kiên định mở rộng mở cửa đối ngoại, cần phải nâng cao khả năng vận chuyển tập trung và phân tán, tránh để hàng hóa ùn ứ tại cảng.

Khi khảo sát tại Tập Đoàn Anta, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, các doanh nghiệp lớn và nhỏ cần phải hình thành bố cục thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển, như vậy khiến kinh tế Trung Quốc càng có tính dẻo dai và sức sống.

Biên tập viên:Hạ Vi