Bộ Thủy lợi Trung Quốc khởi động ứng phố khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp Ⅳ đối với 5 tỉnh miền bắc

2022-07-11 14:27:06(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: 12 giờ ngày 10/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc khởi động ứng phố khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp Ⅳ đối với các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, yêu cầu các khu vực hữu quan làm tốt công tác phòng chống lũ lụt.

Bộ Thủy lợi ra thông cáo lũ lụt cho biết, theo dự kiến, ngày 11-13/7, các  tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc sẽ có mưa lớn, sông Hoàng Hà và Hải Hà sẽ xuất hiện nước sông dâng cao, một số sông vừa và nhỏ có thể xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo.

Bộ Thủy lợi thông báo cho biết, yêu cầu cơ quan thủy lợi tại các khu vực hữu quan, thiết thực làm tốt công tác phòng chống lũ lụt tại các sông vừa và nhỏ, tuần tra bảo vệ đê đập, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng.

Thông báo cho biết, Bộ Thủy lợi đã cử nhóm công tác đến tuyến đầu ở tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống lũ lụt.

 

Biên tập viên:Hạ Vi