“Ba bài ca” phòng ngừa sâu hại trên cánh đồng

2022-07-11 15:00:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hiện nay đang vào mùa bón phân, giai đoạn quản lý quan trọng trong công tác trên cánh đồng trừ sâu hại. Trên cánh đồng, các phương thức trừ sâu hại không ngừng được nâng cao, làm tốt cơ bản cho cây trồng.

Máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu là phương pháp chính trừ sâu hại hiện nay, một máy bay không người lái có thể phun thuốc trên diện tích 17 héc-ta

Máy diệt sâu hại bằng năng lượng mặt trời, không cần sạc điện, vào buổi đêm, đèn sẽ tự sáng, có thể trừ hại sâu hại trên 2-3,3 héc-ta.

Trồng cỏ hương bài bên ven cánh đồng là một phương thức diệt trừ sâu hại.

Tại tỉnh Hắc Long Giang ở miền đông bắc Trung Quốc, có một hệ thống cảnh báo và giám sát sâu hại từ xa có thể che phủ hàng vạn héc-ta, có thể tự động thu hút và diệt trừ sâu hại, thu thập, đóng goi, thải nước, đồng thời thông qua số liệu hệ thống truyền đến nền tảng nông nghiệp thông minh để tiến hành phân tích, đã giảm bớt cường độ công tác của các hộ trồng trọt và nâng cao hiêu quả.

Biên tập viên:Hạ Vi