Kỷ niệm 85 năm ngày "Sự kiện ngày 7 tháng 7" -- Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong Nhật Bản nhìn thẳng và phản tỉnh lịch sử xâm lược

2022-07-08 14:21:38(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/7 năm nay là ngày kỷ niệm 85 năm "Sự kiện ngày 7 tháng 7". Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, ngày 7 tháng 7 năm 1937, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản gây ra "Sự kiện Lư Câu Kiều", phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện Trung Quốc. Trải qua kháng chiến đẫm máu bất khuất, nhân dân Trung Quốc đã chiến thắng bọn xâm lược chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Đây là thắng lợi vĩ đại do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát huy vai trò then chốt, cũng là một bộ phận quan trọng trong thắng lợi chiến tranh chống Phát-xít thế giới, là thắng lợi của nhân dân Trung Quốc, cũng như thắng lợi của nhân dân thế giới.

Ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, Trung Quốc luôn chủ trương phát triển quan hệ Trung - Nhật trên tinh thần "rút kinh nghiệm lịch sử, hướng tới tương lai", mong Nhật Bản nhìn thẳng và phản tỉnh lịch sử xâm lược, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, kiên trì đi con đường phát triển hòa bình bằng hành động thực tế.

Biên tập viên:Vũ Minh