Trung Quốc kỷ niệm 85 năm ngày bùng nổ cuộc kháng chiến toàn dân tộc

2022-07-07 14:29:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/7 năm nay là kỷ niệm 85 năm ngày bùng nổ cuộc kháng chiến toàn dân tộc của Trung Quốc. Ngày này của 85 năm trước, quân Nhật ngang nhiên mở cuộc tiến công dữ dội vào cầu Lư Câu và thành Uyển Bình.

Dưới sự thúc đẩy tích cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật dựa trên cơ sở hợp tác giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản chính thức hình thành. Ngày 3/9/1945, sau 14 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ, nhân dân Trung Quốc đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Nhật, từ đó, chiến tranh chống Phát xít thế giới đã thắng lợi và kết thúc.

Để kỷ niệm 85 năm ngày bùng nổ cuộc kháng chiến toàn dân tộc, các địa phương Sơn Đông, An Huy, v.v. của Trung Quốc những ngày qua đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, ghi nhớ lịch sử.

Biên tập viên:Vũ Minh