Huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc Trung Quốc: Phong thổ nhân tình trên sa mạc Gô-bi

2022-07-07 16:05:53(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Tỉnh Cam Túc nằm ở phía tây bắc Trung Quốc, có chiều rộng trải dài từ đông sang tây với 1600km. Huyện biên giới duy nhất của tỉnh Cam Túc là Huyện tự trị dân tộc Mông Cổ ở phía bắc tiếp giáp với nước Mông Cổ, có địa mạo phong phú.

Vawnn hóa ịch sử dân tộc Mông Cổ ở tỉnh Cam Túc xán lạn, nhân văn phong phú sâu sắc.

Cảnh đẹp Khu bảo tồn đất ngập  nước Diêm Trì Loan ở Huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Túc Bắc, Cam Túc

Trong khu vực phong thổ nhân tình văn hóa dân tộc khe hẹp Đảng Giang ở huyện Túc Bắc,  có một tuyến đường sắt xuyên qua dãy núi Kỳ Liên kết nối tỉnh Thanh Hải và tỉnh Cam Túc.

 

Đoạn Mã Tung Sơn ở huyện Túc Bắc trên đường cao tốc Bắc Kinh – U-rum-mu-qi (Tân Cương)

Đua ngựa truyền thống dân tộc Mông Cổ dưới núi Kỳ Liên Sơn trong ngày hè ở huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc

Trường đua ngựa ở Diêm Trì Loan, huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc


Biểu diễn phong tục dân tộc rực rỡ nhất của dân du  mục dưới núi Kỳ Liên Sơn

Ngày hội Na-ta-mu ở huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc

Trình diễn trang phục dân tộc Mông Cổ trên sàn thời trang biển hoa ở huyện Túc Bắc, tỉnh Cam Túc.


 

Biên tập viên:Vũ Minh