Thượng Hải: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 6 khôi phục mức bình quân mỗi tháng của quý 1

2022-07-07 14:50:34(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tháng 6 năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ở Thượng Hải đã ngang với số doanh nghiệp thành lập mới bình quân mỗi tháng của quý 1 năm nay, sức sống kinh tế Thượng Hải đang phục hồi nhanh chóng.

Phó Giám đốc Sở Giảm sát quản lý thị trường Thượng Hải Trần Ngạn Phong cho biết, từ ngày 1-30/6, Thượng Hải có 26.379 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gấp 2,5 lần so với tháng 5, điều này phản ánh kinh tế Thượng Hải đang ấm lên, điều này cũng không thể tách khỏi với môi trường kinh doanh không ngừng được ưu hóa.

Trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 6, số doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ tài chính tăng 189% so với cùng kỳ năm ngoái. Top 10 doanh nghiệp thành lập mới có vốn đăng ký nhiều nhất chủ yếu thuộc ngành truyền dẫn thông tin, ngành dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin, ngành chế tạo và ngành dịch vụ tài chính.

Biên tập viên:Duy Hoa