Trung Quốc sẽ triển khai thí điểm xây dựng thông minh tại một số thành phố

2022-07-06 15:01:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/7, người phụ trách Vụ Giám sát và Quản lý thị trường xây dựng Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị, nông thôn Trung Quốc cho biết, cơ quan này đang lựa chọn triển khai thí điểm xây dựng thông minh ở một số thành phố, để phát huy vai trò kiểu mẫu và dẫn dắt cho việc thúc đẩy toàn diện chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành xây dựng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Về vun đắp ngành công nghiệp xây dựng thông minh, trọng điểm là xây dựng cơ sở ngành công nghiệp xây dựng thông minh, hoàn thiện chuỗi công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp mới như thiết kế kỹ thuật số, sản xuất thông minh, thi công thông minh, robot xây dựng, mạng Internet ngành công nghiệp xây dựng, v.v.; xây dựng cụm ngành công nghiệp xây dựng.

Biên tập viên:Duy Hoa