Trung Quốc công bố báo cáo nghiên cứu độc lập mang tên “Trình bày sự thật về việc làm bền vững của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương”

2022-07-04 14:12:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 4/7, Trường Đại học Tân Cương đăng báo cáo nghiên cứu độc lập mang tên “Trình bày sự thật về việc làm bền vững của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương” trên trang mạng chính thức của trường.

Ê-kíp nghiên cứu đã mất thời gian 1 năm, đi thăm 14 huyện và thành phố ở Tân Cương, đi sâu vào khu chung cư và thôn làng để tiến hành điều tra nghiên cứu, đi sâu giao lưu với người lao động của các dân tộc ở Tân Cương như Hán, Uây-ua, Ca-dắc, Hồi, Tích Bá, Đông Hương, Ta-hua, Nga, v.v., tìm hiểu tâm tư tình cảm, nguyện vọng, mục đích, động cơ, phương thức việc làm và giá trị của người lao động các dân tộc, để hoàn thành báo cáo điều tra trên cơ sở nói trên.

Báo cáo cho rằng, lao động của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương là hành động tự chủ tự nguyện của quần chúng các dân tộc Tân Cương dưới sự chỉ dẫn phù hợp nhu cầu cả về tình cảm lẫn logic; lao động của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương là hành động xã hội lựa chọn tự chủ và tự nguyện của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương xuất phát từ mục đích và động cơ lý tính; tình hình lao động và việc làm của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương phù hợp với xu thế tất yếu và tiến trình tự nhiên của sự phát triển hiện đại hóa của xã hội; quần chúng các dân tộc ở Tân Cương thông qua lao động từng bước thể hiện giá trị cá nhân trong các mặt gia đình hạnh phúc, sự phát triển của bản thân, tiến bộ về năng lực, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa