Bình luận: Hồng Công có triển vọng thực hiện bước nhảy vọt mới trong 5 năm tới

2022-07-03 16:40:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Hiện nay, Hồng Công đang trong giai đoạn mới từ rối loạn đến ổn định chuyển sang từ ổn định đến thịnh vượng, 5 năm tới là thời kỳ then chốt Hồng Công mở ra bố cục mới, thực hiện bước nhảy vọt mới. Cơ hội và thách thức  đan xen nhau, trong khi cơ hội lớn hơn thách thức.”. Tại lễ kỷ niệm 25 năm Hồng Công trở về Tổ quốc và lễ nhậm chức của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 6 diễn ra ngày 1/7, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu ra 4 kỳ vọng về phát triển của Hồng Công trong 5 năm tới, định hướng cho Hồng Công hướng tới tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

"Dốc sức nâng cao trình độ quản trị” “không ngừng tăng cường động lực phát triển” “thiết thực giải quyết khó khăn trong an sinh xã hội” “chung tay duy trì hài hòa và ổn định” 4 kỳ vọng trên của Chủ tịch Tập Cận Bình mong Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa mới quán triệt phương châm “một nước hai chế độ” bằng hành động thực tế, dốc sức giải quyết các vấn đề người dân Hồng Công quan tâm nhất, thể hiện đầy đủ trái tim của Chính phủ Trung ương “nối liền hoàn toàn” với trái tim của đồng bào Hồng Công.

"Chính phủ Trung ương sẽ ra sức ủng hộ Hồng Công nắm bắt cơ hội lịch sử do sự phát triển của Tổ quốc mang lại, chủ động kết nối các chiến lược quốc gia như quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14, xây dựng khu vực vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công – Ma Cao và phát triển Một vành đai, một con đường chất lượng cao”; “Chính phủ Trung ương sẽ ra sức ủng hộ Hồng Công cùng các nơi trên thế giới triển khai hợp tác giao lưu rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa”; “Chính phủ Trung ương sẽ ra sức ủng hộ Hồng Công thúc đẩy cải cách một cách tích cực và ổn thỏa”, 3 “ra sức ủng hộ” trên đã định hướng cho Hồng Công tăng cường động lực phát triển.

Trong thời gian tới, kiên trì nền tảng “một nước”, tận dụng lợi thế “hai chế độ”; tập trung nhu cầu của đất nước, phát huy ưu thế của Hồng Công, “hòn ngọc phương Đông” tất sẽ từ ổn định đến thịnh vượng, mở ra cục diện mới, thực hiện bước nhảy vọt mới.

Biên tập viên:La La