Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng toàn diện quân đội đồn trú ở Hồng Công, nâng cao khả năng thực hiện sứ mệnh, đóng góp lớn hơn cho việc thúc đẩy thực tiễn "một nước hai chế độ" đi vững đi xa tại Hồng Công

2022-07-02 15:43:26(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập cận Bình đã thị sát Đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Công, Chủ tịch thay mặt Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương gửi lời chào chân thành đến tất cả các đồng chí quân đội đồn trú tại Hồng Công.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, trong 25 năm qua kể từ khi Hồng Công trở về Trung Quốc, quân đội đồn trú tại Hồng Công đã kiên quyết quán triệt các quyết sách và bố trí của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, nghiêm túc thực hiện phương châm “một nước hai chế độ” và Luật Cơ bản, Luật Quân đội đồn trú của Đặc khu Hành chính Hồng Công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với quốc phòng là hạt nhân.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Hồng Công đang ở trong thời kỳ then chốt từ ổn định đến hưng thịnh, quân đội đồn trú tại Hồng Công gánh chịu nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề. Cần phải quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự thời đại mới, nắm bắt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, tăng cường xây dựng toàn diện quân đội, nâng cao khả năng thực hiện sứ mệnh, đóng góp lớn hơn cho việc bảo vệ an ninh quốc gia và sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của Hồng Công, cũng như thúc đẩy thực tiễn “Một nước hai chế độ” đi vững đi xa tại Hồng Công.

Biên tập viên:Duy Hoa