“Con số” nói lên những thành tựu này của Hồng Công

2022-07-01 15:28:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong 25 năm trở về Tổ quốc, trình độ kinh tế tổng thể của Hồng Công hiện rõ tăng trưởng, kim ngạch thương mại giữa nội địa và Hồng Công tăng lên theo từng năm, tổng dân số và dự báo tuổi thọ bình quân của Hồng Công đều tăng với mức lớn. Từng con số đều phản ánh quá trình phi thường của Hồng Công trong 25 năm qua, chúng ta hay cũng xem nhé!

Biên tập viên:Thanh Đóa