25 năm, kim ngạch hoàn thành giao dịch bình quân hàng ngày cổ phiếu có sẵn ở Sàn giao dịch Hồng Công tăng hơn 11 lần

2022-07-01 15:15:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong 25 năm trở về Tổ quốc, vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Công tiếp tục được tăng cường. Trong Top 100 ngân hàng lớn trên thế giới, có hơn ¾ đều mở chi nhánh tại Hồng Công, trong 20 quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất toàn cầu cũng có 15 quỹ đặt văn phòng tại Hồng Công. Kim ngạc hoàn thành giao dịch bình quân hàng ngày thị trường cổ phiếu có sẵn ở Sàn giao dịch Hồng Công từ 15 tỷ đô-la Hồng Công của năm 1997 tăng lên đến 166,7 tỷ đô-la Hồng Công vào năm 2021, tăng hơn 11 lần; số lượng công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Hồng Công từ 619 công ty của năm 1997 tăng lên hơn 2.500 công ty của hiện nay...

“Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu” kỳ mới nhất công bố vào  tháng 3/2022 cho thấy, Hồng Công đứng thứ 3 trong các trung tâm tài chính toàn cầu, chỉ sau Niu-oóc và Luân-đôn.

Biên tập viên:Thanh Đóa