Điều tra cho thấy thanh niên châu Phi cho rằng Trung Quốc mang lại ảnh hưởng tích cực cho địa phương

2022-06-30 14:37:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo “Điều tra thanh niên châu Phi năm 2022” cho thấy, trong mắt của thanh niên châu Phi, Trung Quốc đã trở thành nước không thuộc về châu Phi có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại châu Phi, Trung Quốc đã đóng góp tích cực cho các nước châu Phi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy việc làm, v,v,. 

Ngày 13/6, “Điều tra thanh niên châu Phi” do Quỹ Ichikowitz Nam Phi triển khai đã công bố trước công chúng.

Báo cáo cho biết, đầu tư và ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng tại châu lục châu Phi, hàng hoá giá rẻ và chất lượng cao, tạo cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm châu Phi, tạo việc làm cho người dân địa phương, v,v, của Trung Quốc là nguyên nhân chính mà thanh niên châu Phi khẳng định sự ảnh hưởng tích cực của Trung Quốc đối với châu Phi.

Chủ tịch Quỹ Ichikowitz cho biết, “Tuyệt đại đa số thanh niên châu Phi cho rằng hợp tác châu Phi – Trung Quốc sẽ là cùng thắng. Một số nước phương Tây luôn nói rằng Trung Quốc không có lợi cho sự phát triển của châu Phi, nhưng quan điểm của thanh niên châu Phi lại hoàn toàn ngược lại.

Biên tập viên:Kiều Quân