Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Quyền Ngoại trưởng Chính phủ lâm thời Áp-ga-nix-tan Mốt-ta-ki

2022-06-28 14:37:47(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/6, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Quyền Ngoại trưởng Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan Mốt-ta-ki.

Bộ trưởng Vương Nghị một lần nữa thăm hỏi chân thành tới vụ động đất ở Áp-ga-ni-xtan, Trung Quốc sẵn sàng dành sự giúp đỡ cần gấp nhiều hơn theo nhu cầu của Áp-ga-ni-xtan.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc ủng hộ Áp-ga-ni-xtan xây dựng chính quyền bao trùm, thi hành các chính sách ôn hoà, lành mạnh và ổn định, chủ trì công bằng chính nghĩa cho Áp-ga-ni-xtan trong các lĩnh vực đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, v,v, thúc đẩy việc thực hiện thành quả của Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng Áp-ga-ni-xtan lần thứ ba.

Ông Mốt-ta-ki cho biết, sự viện trợ của Trung Quốc đã thể hiện đầy đủ tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan. Áp-ga-ni-xtan luôn dốc sức vào việc phát triển quan hệ hữu nghị trong các lĩnh vực với Trung Quốc, sẽ trước sau như một kiên trì chính sách một nước Trung Quốc. Áp-ga-ni-xtan thông cảm đầy đủ mối quan tâm về an ninh của Trung Quốc, sẵn sàng cùng nỗ lực với Trung Quốc tấn công chủ nghĩa khủng bố.

Biên tập viên:Kiều Quân