Trung Quốc thu được tiến triển tích cực trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

2022-06-28 11:04:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 10 năm qua, Trung Quốc thu được tiến triển tích cực trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Tính đến nay, Trung Quốc đã công bố 1419 tiêu chuẩn quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm hơn 20 nghìn chỉ tiêu.

Ngoài ra, Trung Quốc liên tiếp 15 năm đảm nhiệm nước chủ trì Ủy ban Luật chất phụ gia thực phẩm quốc tế và dư lượng thuốc trừ sâu quốc tế, đứng đầu điều phối công tác tiêu chuẩn thực phẩm của Ủy ban Luật thực phẩm châu Á, đóng vai trò tích cực trong việc nghiên cứu xây dựng và giao lưu về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã xây dựng hai mạng lưới giám sát ô nhiễm và chất độc hại trong thực phẩm cũng như bệnh tật bắt nguồn từ thực phẩm ở bốn cấp huyện, thành phố, tỉnh và quốc gia cũng như hệ thống đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Biên tập viên:Kiều Quân