Thượng Hải sẽ cho phép bán hàng ăn tại chỗ một cách có trật tự

2022-06-27 14:24:37(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/6, phóng viên từ buổi họp báo về phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc được biết, bắt đầu từ ngày 29/6, những khu phố và thị trấn không có khu vực rủi ro mức trung bình, hơn nữa không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, sẽ cho phép bán hàng ăn tại chỗ một cách có trật tự.

Các doanh nghiệp ngành dịch vụ ăn uống có thể khôi phục bán hàng ăn tại chỗ sau khi báo cáo với Văn phòng phòng chống dịch Covid-19 của quận và nhận được sự đánh giá và kiểm tra của ban ngành giám sát hữu quan.

Khách hàng cần đeo khẩu trang một cách khoa học, xuất trình chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong 72 tiếng đồng hồ và sau khi đo thân nhiệt bình thường mới cho phép vào nhà hàng.

Biên tập viên:Kiều Quân