Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện Trung ương Trung Quốc

2022-06-25 15:20:01(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện Trung ương, xem xét thông qua “Ý kiến về xây dựng chế độ dữ liệu cơ bản phát huy tốt hơn vai trò của yếu tố dữ liệu”, “Ý kiến về tăng cường và cải thiến công tác phân vùng hành chính”, “Phương án làm việc về triển khai thí điểm cải cách đánh giá nhân tài khoa học-kỹ thuật”, “Phương án làm việc về tăng cường giám sát và quản lý doanh nghiệp nền tảng thanh toán lớn thúc đẩy sự phát triển nền nếp và lành mạnh của khoa học-công nghệ thanh toán và tài chính-tiền tệ”.

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt