Du ngoạn Hồng Công theo CGTN

2022-06-24 18:34:31(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đại Mạo Sơn ở Tân Giới, là ngọn núi cao nhất của Hồng Công, là nơi lý tưởng thưởng thức mặt trời mọc và lặn. 

Trên sườn núi Phượng Hoàng, ngọn núi cao thứ nhì của Hồng Công, đi cáp treo có thể nhìn thấy cây cầu Hồng Công-Châu Hải-Ma Cao. Buổi tối đến đỉnh núi Thái Bình, có thể ngắm sao.

Biên tập viên:Hạ Vi