Bình luận quốc tế: Bộ luật xấu xa của Mỹ về Tân Cương Trung Quốc là tiêu chí “khiến Mỹ tách rời” trong chuỗi công nghiệp toàn cầu

2022-06-24 13:57:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/6, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ mưu toan căn cứ theo cái gọi là “Luật Dự phòng lao động cưỡng bức Duy Ngô Nhĩ” “tách rời cứng với Trung Quốc” về thương mại, gạt Tân Cương thậm chí cả Trung Quốc ra ngoài chuỗi công nghiệp toàn cầu, để thực hiện cái gọi là “lấy Tân Cương để kiềm chế Trung Quốc”.

  Báo chí Đức ngày 21/6 đánh giá, bộ luật về Tân Cương của Mỹ này “sẽ không tác động đến ngành công nghiệp của Trung Quốc, mà là chính bản thân Mỹ”. Còn có phân tích nêu rõ, chính khách Mỹ sẽ phát hiện, bộ luật này sẽ trở thành tiêu chí “khiến Mỹ tách rời” trong chuỗi công nghiệp toàn cầu, Mỹ đang trừng phạt bản thân mình.

  Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, các sản phẩm và nguyên vật liệu của Tân Cương đã xuất khẩu sang khắp nơi trên thế giới, tham gia toàn bộ quá trình trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Công nhân dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cũng đã tham gia rộng rãi việc sản xuất của doanh nghiệp, phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp của mình. Mỹ hoàn toàn bịa đặt lời nói dối cái gọi là “lao động cưỡng bức”, mưu toan bài trừ mọi sản phẩm liên quan tới Tân Cương, trên thực tế là tự phong tỏa và tự đóng cửa với thị trường thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi