Trung Quốc tán thành quyết định của Chính phủ Nê-pan về chấm dứt “Chương trình quan hệ đối tác bang” giữa Nê-pan và Mỹ

2022-06-24 13:58:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Nội các Nê-pan họp hội nghị quyết định chấm dứt thúc đẩy hợp tác “Chương trình quan hệ đối tác bang” với Mỹ, Ngày 23/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, là láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược của Nê-pan, Trung Quốc tán thành quyết định này của Chính phủ Nê-pan.

  Ông Uông Văn Bân cho biết, các đảng phái, quân đội và chính phủ, các giới xã hội phổ biến cho rằng, “Chương trình quan hệ đối tác bang” mang tính chất an ninh quân sự rõ ràng, có quan hệ mật thiết với “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, gia nhập chương trình này không phù hợp lợi ích nhà nước của Nê-pan, cũng không phù hợp chính sách ngoại giao không liên minh và cân bằng ngoại giao mà Nê-pan đã thi hành lâu nay.

Biên tập viên:Hạ Vi