Tên lửa Trường Nhị Đinh phóng thành công "nhất tiễn tam tinh"

2022-06-24 17:08:55(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

10 giờ 22 phút,tên lửa Trường Chinh số 2 đã được phóng tại bãi phóng vệ tinh Tây Xương Trung Quốc, sau đó sẽ đồng bộ với các vệ tinh ở tổ A, tổ B, tổ C, việc phóng hoàn thành tốt đẹp

Biên tập viên:Hạ Vi