Quy mô dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc liên tục 17 năm đứng đầu thế giới

2022-06-24 12:24:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Những năm gần đây, quy mô dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giữ mức trên 3 nghìn tỷ USD, tính đến cuối tháng 5 năm nay, đạt hơn 3 nghìn 100 tỷ , liên tục 17 năm đứng đầu thế giới, là“máy ổn định và hòn đá tảng quan trọng" bảo vệ an ninh kinh tế tài chính quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối nhà nước Trung Quốc Vương Xuân Anh cho biết, tài sản dự trữ ngoại hối an toàn, lưu động, giữ giá và tăng giá, cơ chế quản lý dự trữ ngoại hối đặc sắc Trung Quốc không ngừng hoàn thiện.

Các nhà đầu tư hải ngoại mua hơn 2 nghìn tỷ USD trái phiếu Trung Quốc, tỷ trọng của đồng Nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ quyền rút vốn đặc biệt của Qũy Tiền tệ quốc tế tiếp tục nâng cao.

Biên tập viên:Hạ Vi