Trung Quốc tiếp tục làm tốt công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai lũ lụt, tăng cường hỗ trợ tiêu dùng ô tô...

2022-06-23 11:21:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo Tân Hoa xã: Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 22/6 chủ trì Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc, bố trí tiếp tục làm tốt công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai lũ lụt, thiết thực đảm bảo an toàn tính mạng và của cải của quần chúng nhân dân, nghe báo cáo công tác về ổn định sản xuất lương thực, sắp xếp hơn nữa những biện pháp đảm bảo lương thực được mùa cả năm, xác định tăng cường chính sách hỗ trợ tiêu dùng ô tô, quyết định những biện pháp hoàn thiện hệ thống tài trợ Quỹ khoa học tự nhiên.

 

Biên tập viên:Hạ Vi