Hội nghị Đại sứ Diễn đàn Trung Quốc và Toàn cầu hóa lần thứ 8 diễn ra thành công - Hơn 20 Đại sứ các nước tại Trung Quốc cùng thảo luận về sự phục hồi của toàn cầu

2022-06-21 15:29:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/6, Hội nghị Đại sứ Diễn đàn Trung Quốc và Toàn cầu hóa lần thứ 8 diễn ra thành công tại Bắc Kinh. Hơn 20 Đại sứ các nước tại Trung Quốc đã cùng thảo luận về sự phục hồi và phát triển của toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Liên minh châu Phi tại Trung Quốc Osman cho biết, dịch COVID-19 là một trong những thách thức và khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt trong tiến trình lịch sử. Cộng đồng quốc tế cần hết sức coi trọng chính nghĩa và công bằng trong khi ứng phó những khó khăn và cùng tồn tại.

Trong bài phát biểu, Đại sứ I-ta-li-a tại Trung Quốc cho biết với tư cách là một nước đã hưởng lợi trong toàn cầu hóa, nền kinh tế Trung Quốc cần phát triển lâu dài để tiếp tục thúc đẩy toàn cầu hóa.

Khi phát biểu tổng kết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhân dân Trung Quốc Lâm Tùng Thiêm cho biết, mỗi quốc gia có hệ thống xã hội, quan niệm giá trị và giai đoạn phát triển khác nhau, chỉ cần có sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi thì chắc chắn sẽ thực hiện phát triển chung.

Biên tập viên:Hạ Vi