Nước trên vũ trụ có được không dễ - cùng xem phi hành gia làm thế nào bảo đảm dùng nước trên vũ trụ

2022-06-21 15:37:51(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:


Hiện nay, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 iện nay, phi hành ạm vũ trụ Trung Quốc được hai tuần. Trong sinh hoạt trên vũ trụ, nước là tài nguyên quý báu nhất. Công việc quan trọng hàng đầu sau khi bước vào ngôi nhà vũ trụ của phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 là bố trí lại hệ thống cấp nước và kiểm tra chất lượng nước, nhằm đảm bảo nước dùng trong công tệ thống cấpạt cho cong công tệ thống cấpạt dài hạn.

Theo tính toán, mỗi phi hành gia cần dùng 2kg nước/ngày. Ngoài nước dùng định kỳ đưa lên vũ trụ, trên trạm vũ trụ còn thông qua tận dụng tuần hoàn tài nguyên nước, bảo đảm nhu cầu nước uống hàng ngày của các phi hành gia.

Do nước tích trứ trong trạm vũ trụ không lưu động, do vậy, cần phi hành đoàn định kỳ tiến hành kiểm tra vi sinh vật đối với mẫu nước, nhằm tránh dẫn đến nhiễm bệnh vi sinh vật, ảnh hưởng sức khỏe của phi hành gia.

Biên tập viên:Hạ Vi