Khai mạc Hội nghị cấp cao các công ty xuyên quốc gia lần thứ 3 tại Thanh Đảo Trung Quốc

2022-06-20 11:06:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị cấp cao các công ty xuyên quốc gia lần thứ 3 ngày 19/6 khai mạc tại Thanh Đảo, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng dự lễ khai mạc và có bài phát biểu chào mừng nhấn mạnh, kiên trì quốc sách cơ bản cải cách mở cửa, kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa trình độ cao, sâu sắc hợp tác cùng có lợi cùng thắng cùng các công ty xuyên quốc gia, phục vụ tốt hơn việc xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, cùng xây dựng kinh tế thế giới mở.

  Ủy viên Quốc vụ Vương Dũng nêu rõ, sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, ngày càng nhiều công ty xuyên quốc gia đầu tư tại Trung Quốc và hội nhập Trung Quốc, không những đã thực hiện sự phát triển của bản thân mình, cũng thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển, mà còn lôi kéo kinh tế toàn cầu hóa. Hiện tình hình Trung Quốc và nước ngoài phức tạp đan xen, nhưng phương diện cơ bản của kinh tế Trung Quốc có xu hướng tốt lâu dài không thay đổi. Hoan nghênh doanh nghiệp các nước đầu tư, phát triển tại Trung Quốc, hội nhập sâu sắc thị trường Trung Quốc, cạnh tranh công bằng để chia sẻ lợi tức phát triển của Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi