Văn phòng Liên lạc TW Trung Quốc tại Hồng Công chúc mừng việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt của Chính quyền khóa VI Hồng Công

2022-06-20 10:54:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn báo chí Văn phòng Liên lạc Chính phủ Trung ương Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Hồng Công ngày 19/6 cho biết, căn cứ quy định hữu quan trong Luật Cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Công, theo đề cử của Trưởng Đặc khu hành chính khóa VI Lý Gia Siêu, Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 19/6 đã bổ nhiệm các quan chức chủ chốt của Chính quyền khóa VI Đặc khu Hồng Công. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ và chúc mừng các quan chức được bổ nhiệm, tin tưởng và mong đợi Chính quyền khóa mới Đặc khu Hồng Công đoàn kết rộng rãi các giới xã hội, phấn đấu mở ra trang sử mới dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Trung ương và sự dẫn dắt của ông Lý Gia Siêu.

  Người Phát ngôn nêu rõ, ê-kíp quản lý mới có lập trường kiên định yêu nước và yêu Hồng Công, có quan điểm làm việc nhất trí, bối cảnh trưởng thành đa nguyên, kết cấu nhân viên hợp lý, có tầm nhìn quốc tế rộng rãi và năng lực quản trị khá cao.

Biên tập viên:Hạ Vi